نياوران

. است

تهران

نام يکي از مناطق شمالي

که در دامنه‌هاي جنوبي رشتهٔ کوه البرز قرار دارد. اين منطقه از غرب با دربند، از جنوب با فرمانيه و از شرق با دارآباد هم‌مرز است
همچنين ادعا شده است که اين منطقه در ابتدا گردوي خوانده مي‌شده و در زمان ناصرالدين شاه اين نام به نياوران به معني کاخ داراي عظمت تغيير کرده است